Diploma de Postgrau en BIM
Dues Especialitats:
Gestió de Projectes en l'entorn BIM
Producció de Projectes en l'entorn BIM

2a Edició

Programa

Diploma de Postgrau en Gestió de Projectes en l'entorn BIM

És la suma del Curs de Postgrau en Comprensió BIM (Bloc comú) + Curs de Postgrau en Gestió BIM (Bloc especialitat) + Projecte Final

Diploma de Postgrau en Producció de Projectes en l'entorn BIM

És la suma del Curs de Postgrau en Comprensió BIM (Bloc comú) + Curs de Postgrau en Producció BIM (Bloc especialitat) + Projecte Final

 

Bloc Comú: Comprensió BIM

Revit Inicial

 • Introducció al BIM
 • Navegador de projectes i Creació de vistes 
 • Modelatge bàsic
 • Visibilitat
 • Paràmetres
 • Taules

Modelatge Arquitectònic

 • Geolocalització
 • Topografia, entorn i disseny conceptual
 • Famílies de murs
 • Cobertes, paviments i sostres
 • Famílies carregables i in-situ
 • Habitacions i àrees

Documentació Gràfica

 • Anotacions, estils de línia i etiquetes
 • Configuració de vistes
 • Renders
 • Plànols I
 • Plànols II
 • Llegendes

Interoperabilitat i treball col·laboratiu

 • Demo treball col·laboratiu, BIM360
 • Arxius centrals i Revit
 • Importacions i exportacions en i RVT
 • Importacions i exportacions en IFC
 • Visors de IFC
 • Mapatge IFCTEXT dreta

 

Bloc Especialitat: Gestió BIM

Incidències i col·lisions 

 • Navisworks 1: introducció a Navis
 • Navisworks 2: estudi de col·lisions
 • Introducció al format BCF
 • Introducció a BIMcollab: configuració del projecte
 • Gestió d’incidències amb BIMcollab
 • BIMcollab ZOOM

Planificació i anàlisi

 • Planificació amb un model BIM
 • Fases d’obra amb Autodesk Revit
 • Fases d’obra amb Autodesk Navisworks
 • Simulació de la planificació
 • Power Query
 • Power BI

Control econòmic I

 • La gestió econòmica amb BIM
 • Revisió i preparació del model per mesurar
 • Introducció al programa TCQ
 • Extracció de l’amidament cap a TCQ
 • El pressupost amb TCQ. Definició d'estructura
 • El pressupost amb TCQ. Redacció d’informes

Control econòmic II

 • L’estàndard eCOB, el GuBIMClass i altres
 • Introducció al programa Presto
 • Extracció de l’amidament cap a Presto
 • El pressupost amb Presto. Definició de l’estructura
 • El pressupost amb Presto. Redacció d’informes
 • El control econòmic en fase d’obra

 

Bloc Especialitat: Producció BIM

Modelatge d'estructures

 • Introducció a les estructures amb BIM
 • Estructures verticals
 • Estructures horitzontals
 • Modelatge d'estructures complexes I
 • Modelatge d'estructures complexes II
 • Detalls en 3D i 2D: parametrització especial

Modelatge arquitectònic II

 • Família d’arquitectura: finestra
 • Escales i rampes
 • Baranes
 • Opcions de disseny
 • Murs cortina
 • Família d’arquitectura: porta

Modelatge d'instal·lacions

 • Climatització mitjançant conductes
 • Climatització mitjançant canonades
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Electricitat
 • Càlculs i taules

Famílies i Dynamo

 • Famílies per a MEP
 • Fluxos de treball amb famílies
 • Dynamo I. Gestió de llistes
 • Dynamo II. Taules
 • Dynamo III. Modelatge
 • Dynamo IV. Modelatge avançat

Projecte Final de Postgrau

L’alumne desenvoluparà de forma individual o en grup un projecte de síntesi que versarà sobre alguna de les temàtiques impartides i que haurà d’integrar tots o part dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs.

eventis