Diploma d'Especialització en BIM
Dues Especialitats:
Gestió de Projectes en l'entorn BIM
Producció de Projectes en l'entorn BIM

1a Edició

Programa

Diploma d'ESPECIALITZACIÓ en Gestió de Projectes en l'entorn BIM

És la suma del Diploma d'Expert en Comprensió BIM (Bloc comú) + Diploma d'Expert en Gestió BIM (Bloc especialitat) + Projecte Final

Diploma d'ESPECIALITZACIÓ en Producció de Projectes en l'entorn BIM

És la suma del Diploma d'Expert en Comprensió BIM (Bloc comú) + Diploma d'Expert en Producció BIM (Bloc especialitat) + Projecte Final

 

Bloc Comú: Comprensió BIM

Revit Inicial

 • Introducció a BIM
 • Tipus de vistes
 • Modelat bàsic
 • Visibilitat
 • Paràmetres
 • Taules

Modelat arquitectònic I

 • Geolocalització
 • Topografia i entorn
 • Famílies: Murs
 • Cobertes i paviments
 • Famílies: In-situ
 • Habitacions i àrees

Documentació Gràfica

 • Anotacions i etiquetes
 • Configuració vistes
 • Renders
 • Plànols I
 • Plànols II
 • Llegendes

Treball col·laboratiu

 • Treball col·laboratiu
 • Arxius centrals
 • Interoperabilitat DWG i RVT
 • Interoperabilitat IFC
 • Visors de IFC
 • Mapatge IFC

 

Bloc Especialitat: Gestió BIM

Incidències i col·lisions 

 • Navisworks: Introducció
 • Navisworks: Col·lisions
 • Introducció al format BCF
 • BIMcollab: Configuració
 • BIMcollab: Incidències
 • BIMcollab ZOOM

Planificació i anàlisi

 • Planificació d'un model
 • Fases d’obra amb Revit
 • Fases d’obra amb Navisworks
 • Simulació de la planificació
 • Power Query
 • Power BI

Control econòmic I

 • Gestió econòmica
 • Preparació d'un model
 • TCQ: Introducció
 • TCQ: Interoperabilitat
 • TCQ: Definició estructura
 • TCQ: Redacció d’informes

Control econòmic II

 • Estàndards
 • PRESTO: Introducció
 • PRESTO: Interoperabilitat
 • PRESTO: Definició d'estructura
 • PRESTO: Redacció d'informes
 • Control econòmic d'obra

Bloc Especialitat: Producció BIM

Modelat STR i MEP

 • Estructures amb BIM
 • Estructures verticals
 • Estructures horitzontals
 • Conductes d'aire
 • Canonades d'aigua
 • Electricitat

Modelat arquitectònic II

 • Famílies: Finestra
 • Escales i rampes
 • Baranes
 • Opcions de disseny
 • Murs cortina
 • Famílies: Porta

Producte final

 • Luminon: Importacions
 • Luminon: Paisatges
 • Luminon: Materials
 • Realitat virtual I
 • Realitat virtual II
 • Impressió en 3D

Famílies i Dynamo

 • Automatització
 • Funcions i eines
 • Gestió de llistes
 • Taules
 • Modelatge
 • Modelatge avançat

Projecte Final de Postgrau

L’alumne desenvoluparà de forma individual o en grup un projecte de síntesi que versarà sobre alguna de les temàtiques impartides i que haurà d’integrar tots o part dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs.

eventis