Matrícula tancada

Diploma de Postgrau en Producció i Gestió de Projectes en l'entorn BIM

1a Edició

RAONS PER FER EL CURS

 • Aprendre a utilitzar les eines digitals més habituals per desenvolupar projectes en l’entorn BIM.
 • Adquirir les tècniques per dissenyar i gestionar de forma eficient i integral qualsevol projecte constructiu (disseny, pressupost, planificació, seguiment i control de projectes i obres).
 • Ampliar i actualitzar els coneixements per incorporar noves tècniques en l’exercici de la professió que seran referents en el present i futur immediat en el sector de l’arquitectura i la construcció.

Presentació

El model tradicional del procés constructiu està evolucionant i reinventant-se en cadascuna de les seves fases gràcies a l’aparició de les noves eines de la tecnologia BIM. A dia d’avui les obres pateixen sobrecostos i endarreriments degut a la manca de coordinació entre els diferents agents que hi intervenen i a la falta d’integració de la informació. El canvi de tendència cap al BIM permetrà optimitzar els processos i millorar els resultats.

Entre altres, els principals avantatges que suposa la implantació del BIM són:

 • Facilita i promou la participació entre els diferents agents intervinents.
 • Millora la comprensió dels projectes i la seva visualització.
 • Augmenta la qualitat dels projectes i la seva fiabilitat.
 • Possibilita la interoperabilitat de les dimensions d’un projecte (disseny, cost, temps, etc.).
 • Permet un control i un seguiment del cost dels primers estadis fins a la liquidació de l’obra, assegurant l’assoliment de l’objectiu de cost inicial.
 • Permet una planificació eficient i facilita el seu seguiment i control.
 • Contribueix a l’obtenció d’un model complet amb tota la informació necessària per a un ús i manteniment correctes.
 • Redueix el risc en termes de seguretat i salut laboral.
 • Impulsa la industrialització del sector.

Els sectors de l’edificació, l’arquitectura i la construcció requereixen cada vegada més de professionals especialitzats en la metodologia BIM. Els projectes, ja siguin d’àmbit nacional o internacional, ofereixen oportunitats als professionals que dominin l’entorn BIM; el postgrau permetrà conèixer les possibilitats de l’entorn i formar-se en les eines que s’estan adoptant de forma generalitzada al món de la construcció.

Entitats col·laboradores

 • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 • Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona
 • Presto
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
 • La21

Incorpora la tecnologia BIM als teus projectes

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis