Matrícula tancada

Diploma de Postgrau en BIM
Dues Especialitats:
Gestió de Projectes en l'entorn BIM
Producció de Projectes en l'entorn BIM

2a Edició

RAONS PER FER EL CURS

GESTIÓ DE PROJECTES EN L'ENTORN BIM

 • Adquirir una visió global i saber com treballar en un entorn BIM de forma eficient.
 • Comprendre i interoperar amb models creats en diferents plataformes mitjançant el formats d'intercanvi estàndard.
 • Assolir un nivell mínim de maneig del programa de modelatge REVIT per a la creació i edició d'una maqueta virtual intel·ligent.
 • Saber utilitzar el programa Navisworks per a la revisió dels models d'un projecte i per a la detecció i anàlisi de col·lisions.
 • Conèixer el software BIMcollab per a la gestió d'incidències.
 • Conèixer l'eina TimeLiner de Navisworks per a la programació i simulació de l'avançament temporal d'una obra de construcció.
 • Adquirir un nivell alt de maneig dels programes Presto i TCQ per poder extreure amidaments i realitzar pressupostos des d'una maqueta virtual.
 • Ampliar i actualitzar els coneixements per incorporar noves tècniques a la professió, que en el sector de la construcció seran referents en el present i en el futur immediat i que permetran dissenyar de forma eficient i integral qualsevol projecte.

PRODUCCIÓ DE PROJECTES EN L'ENTORN BIM

 • Adquirir una visió global de l’entorn BIM i saber utilitzar amb un nivell alt el programa de modelatge Revit en totes les seves disciplines (arquitectura, estructures i instal·lacions).
 • Saber treballar en un entorn BIM de manera eficient i compendre e interoperar amb models creats en diferents plataformes amb el format IFC.
 • Ampliar i actualitzar els coneixements per incorporar noves tècniques a la professió, que en el sector de la construcció seran referents en el present i en el futur immediat i que permetran dissenyar de forma eficient i integral qualsevol projecte.

Presentació

El model tradicional del procés constructiu està evolucionant i reinventant-se en cadascuna de les seves fases, gràcies a l’aparició de les noves eines de la tecnologia BIM. A dia d’avui, les obres pateixen sobrecostos i endarreriments degut a la manca de coordinació entre els diferents agents que hi intervenen i a la falta d’integració de la informació. El canvi de tendència cap al BIM permetrà optimitzar els processos i millorar els resultats.

Els principals avantatges de la implantació del BIM són:

 • Facilita i promou la participació entre els diferents agents intervinents.
 • Millora la comprensió i la visualització dels projectes.
 • Augmenta la qualitat i la fiabilitat dels projectes.
 • Possibilita la interoperabilitat de tots els elements d’un projecte (disseny, cost, temps, etc.).
 • Permet controlar i fer un seguiment del cost dels primers estadis fins a la liquidació de l’obra, assegurant l’assoliment de l’objectiu de cost inicial.
 • Permet una planificació eficient i en facilita el seguiment i el control.
 • Contribueix a obtenir un model complet amb tota la informació necessària per a un ús i manteniment correctes.
 • Redueix el risc en termes de seguretat i salut laboral.
 • Impulsa la industrialització del sector.

Els sectors de l’edificació, l’arquitectura i la construcció requereixen, cada vegada més, professionals especialitzats en la metodologia BIM. Els projectes, ja siguin d’àmbit nacional o internacional, ofereixen oportunitats als professionals que dominin l’entorn BIM. Aquest postgrau permet conèixer les possibilitats de l’entorn i formar-se en les eines que s’estan adoptant de forma generalitzada en el món de la construcció.

Opinions d'exestudiants

Després d'haver realitzat el postgrau m'he adonat que el BIM és una metodologia de treball que disposa d'unes eines molt potent per canviar el sistema de construcció tradicional
Andrea Aguilar
Amb moltes ganes vaig poder realitzar el primer postgrau Bim que s'impartia aprop de casa, a Girona. Superant les meves expectatives. Al llarg del curs fou una immersió total al programa revit, el qual em sento preparada per afrontar-me a un projecte real. Profunditzant també amb altre programari interessant a tenir en compte. Durant el curs s'agraeix la voluntat del professorat per la transmissió de la seva inquietud i també per compartir amb els alumnes la seva experiència real a l'entorn de la metodologia bim
Glòria Crous

Entitats col·laboradores

Incorpora la tecnologia BIM als teus projectes

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis